Przejście do Ansible

Projekt „Bunkier” zakończył przejście na Ansible, jako pojedyncze narzędzie do ujednoliconego zarządzania infrastrukturą.

Podejście „Infrastruktura jako kod” przynosi znaczące korzyści. Nowe serwery fizyczne i wirtualne zostały skonfigurowane automatycznie. Zarządzanie konfiguracją dla nowych i istniejących serwerów jest wykonane z jednego źródła.

Automatyzacja odnosi się do konfiguracji hostingu, DNS, tworzenie kont użytkowników itp.